TOPLINE - BE YOUR BRAND

Vi på Topline Profil AB arbetar sedan 1988 enligt devisen "BE YOUR BRAND". Det ska synas på utsidan och kännas på insidan när man är sitt varumärke.

Att synas genom tydlig profilering betyder i marknadskommunikationen allt mer för att nå framgång hos kunder, medarbetare och andra intressenter i omvärlden.

Företagsinformation
Organisationnummer 556461-6893
Topline AB
Box 65
51821 Sandared

Telefon: 033-205900

Vi har showrooms i Sandared, Göteborg, Stockholm och Kalmar

VÅR STYRKA GENOM NEW WAVE

Vi ingår i New Wave Profile, Skandinaviens största kedja inom profilprodukter och kan därmed ställa krav på våra leverantörer att de följer etik- som miljömål samt säkerställa logistik & leveranssäkerhet.

Sortimentet

På vår hemsida hittar du ett enormt sortiment av profilprodukter. Vi sammarbetar med marknades bästa leverantörer för att kunna tillhandahålla profilprodukter i alla prisklasser.

Din profil är viktig

Vi hjälper till med märkning av alla slag. Kontakta oss om du har funderingar kring hur just ditt företag kan profilera sig på bästa sätt.

Service

Tack vare lång erfarenhet av branschen kan vi ge snabba och korrekta svar på dina frågor. Att du som kund är nöjd, är alltid viktigast för oss. Vi jobbar efter vår utarbetade koncept Full Service Concept

Miljö & Kvalitet

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa de regler och rekommendationer som sats upp både nationellt och internationellt. Vi arbetar löpande med att ställa krav på våra leverantörer om hur de behandlar sina medarbetare samt frågor som rör miljön. Topline arbetar efter kvalitets- och miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015
Vi anser det mycket viktigt att gentemot våra kunder och leverantörer visa att man respekterar olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter.
Samtidigt som vi är medvetna om hur olika legala och kulturella förhållanden styr fabriker som verkar runt om i världen, sätter vi vikt av att välja leverantörer som jobbar mot icke-diskriminering, förbud mot barnarbete, löner och arbetstider, arbetsförhållanden och friheten att organisera sig fackligt.
Önskar ni ta del av vår ledningssystem kontakta vår kvalitet- och
miljöansvarige, Lars Johansson, lars@topline.se

Korta fakta

Bolagsnamn
Topline Profil AB
Org.nummer
556461-6893
Telefonnummer
033-205900
E-postadress
webb@topline.se